Få din pension att växa med PPM!

Få din pension att växa med PPM!

Många av oss har planer på vad vi ska göra när vi är pensionerade. Någon vill till solen och stranden andra drömmer om ett lugnt liv på det svenska landet. Men vad vi än vill göra är pensionen viktigt. Här berättar vi om hur ni kan säkra er pension genom premiepensionen.

Så här beräknas din premiepension

När du har valt att gå i pension, är det dags att börja använda premiepensionspengarna (PPM). Din pension för nästkommande år beräknas genom att pengarna på ditt premiepensionskonto divideras med ett delningstal. Detta delningstal är baserat på en prognos som tar hänsyn till din förväntade återstående livslängd, ränta och driftskostnader. Beloppet delas därefter med tolv, vilket ger det månadsbelopp som du får ut i premiepension. Premiepensionen utgör 13,5 procent av din allmänna pension, övriga 86,5 procent utgörs av din inkomstpension. Inkomstpensionen är beräknad på din inkomst du har gjort under ditt arbetsliv. Utöver denna allmänna pension kan också eventuell tjänstepension och eget sparande tillkomma.

Premiepensionens betydelse ökar

PPM-fonderna har varit med om två rejäla börskrascher – dels IT-kraschen i början av 2000-talet och dels finanskrisen 2007-2008. Under dessa år var den genomsnittliga värdeutvecklingen för PPM-fonderna väldigt negativ. I övrigt har värdeutvecklingen på våra premiepensionskonton i genomsnitt varit ganska god.

Förra året hade Sveriges pensionärer i genomsnitt 76 900 kronor på sina PPM-konton. I genomsnitt betalades 410 kronor i månaden ut i premiepension 2015, den högsta utbetalningen av premiepension under samma år uppgick till 4 374 kronor per månad. Med andra ord kan en aktiv förvaltning av din PPM innebära extra tusenlappar per månad under din pensionering. Pensionssparare som inte varit aktiva med sitt PPM och sparat sin premiepension på det statliga alternativet har i genomsnitt cirka 85 000 kronor på sitt PPM-konto. Pensionssparare med en egen fondportfölj har mer än det dubbla på sitt PPM-konto: cirka 185 00 kronor. Med andra ord har premiepensionen en enorm betydelse för människors pension och om alla satsar aktivt på PPM kommer den allmänna pensionen öka i framtiden, något som vi alla vill eftersom vi antagligen kommer leva längre. Redan idag närmar sig pensionsspararna dubbel kontobehållning i jämförelse med pensionärerna. Med tanke på att pensionssparare fortsätter att avsätta 2,5 procent av sin lön till premiepensionen, kommer detta glapp naturligtvis att fortsätta öka. Alltingen tyder även på att PPM kommer gå med en positiv värdeutveckling. Detta innebär att den genomsnittliga utbetalningen av premiepension kommer att öka med tiden. I framtiden kommer PPM sannolikt vara en viktigt och stor del av den totala månatliga pensionsutbetalningen.

Advisor är fondförvaltaren som gör att din pension växer stadigt och ger störst chans till en lovande pension.