Merax är ett flexibelt alternativ för dina moderna kreditbehov

I denna tid är de finansiella behoven ofta lika varierande som de är komplexa. Här framträder Merax som en nischbank som tillhandahåller anpassningsbara låneprodukter för svenska konsumenter. De positionerar sig som en attraktiv kreditgivare för en bred kundkrets. Detta tack vare en kombination av flexibilitet och enkel tillgång till kreditlösningar.

Vad gör Merax unik?

Merax skiljer sig åt från traditionella banker genom att erbjuda låneprodukter som är speciellt anpassade för kunder med unika kreditbehov. Dessa är några av de nyckelfaktorer som gör dem till en framträdande aktör på lånemarknaden:

 • Flexibla lånegränser. Du kan låna från 3 000 kr till 30 000 kr. Därmed möjliggörs en ekonomisk flexibilitet som passar en mängd olika behov.
 • Ingen UC-kontroll. Företaget använder Bisnode när de tar kreditupplysningar på sina kunder. Därmed undviker de den sedvanliga UC-kontroll, som kan ha en negativ inverkan på din kreditvärdighet i Upplysningscentralens ögon.
 • Accepterar betalningsanmärkningar. Hos denna långivare behöver inte en betalningsanmärkning nödvändigtvis utgöra ett hinder. De erbjuder dig istället möjligheten att låna trots sådana anmärkningar. Därmed öppnas dörren upp för en bredare grupp av låntagare.
 • Snabb utbetalning. Lånet betalas ofta ut redan samma dag. Därmed säkerställs att du snabbt får tillgång till de pengar som du lånar.

En kreditgivare för den moderna konsumenten

I dagens samhälle blir den ekonomiska ojämlikheten och osäkerheten alltmer påtaglig. Merax fyller dock en viktig funktion som en inkluderande och anpassningsbar samarbetspartner i finansvärlden. Med sitt engagemang för att ge lån även till dem som traditionellt avvisas av de konventionella bankerna banar de väg för en helt ny finansiell inkludering.

Det är dessutom enkelt att ansöka om ett lån hos denna långivare. Med hjälp av BankID kan du snabbt och tryggt göra en ansökan. Därmed minimeras den administrativa bördan för dig som låntagare. Denna smidighet i ansökningsprocessen betonar långivarens förståelse för den moderna konsumenten. Idag har nämligen många personer ont om tid och ett behov av att omedelbart kunna utföra sina ärenden.

Därmed är det dags för en ny era inom finanssektorn. Flexibilitet och tillgänglighet står numera i centrum. Detta gynnar dig som konsument, så det är något att glädjas åt!

Jämför villaförsäkring med hjälp av vår lilla guide

Din villa är en stor investering och du vill därför att den är skyddad på alla möjliga sätt och vis. Därför rekommenderar vi att du jämför villaförsäkring med hjälp av vår lilla guide. Genom att göra detta kan du nämligen teckna en försäkring för villan som ger dig ett bra ekonomiskt säkerhetsnät.

Om du redan har sonderat terrängen vet du förmodligen att marknaden för försäkringar är väldigt stor och snårig. Det finns många olika försäkringsbolag och typer av försäkringar att välja mellan. Därför kan det vara ganska svårt att hitta den rätta utifrån ditt aktuella behov och dina preferenser. Men genom att läsa vidare kan du få lite hjälp på traven när det kommer till att sålla agnarna från vetet!

3 faktorer att ta hänsyn till när du jämför villaförsäkring

När du jämför villaförsäkring och sållar agnarna från vetet bör du framför allt göra ditt urval utifrån följande faktorer:

 • Skydd. Den enskilt viktigaste faktorn som du bör göra ditt val utifrån är försäkringsskyddet. Detta är nämligen det skydd som försäkringen erbjuder dig, vilket ju är hela anledningen till att du gör valet att teckna en sådan. Så när du gör din jämförelse bör du säkerställa att de försäkringar som du väljer mellan har ett fullgott försäkringsskydd utifrån dina preferenser och behov.
 • Pris. Nästa faktor som du bör titta lite närmare på när du jämför villaförsäkring är priset. Premierna för de olika försäkringarna kan nämligen variera ganska kraftigt beroende på flera olika faktorer. Till exempel kan värdet på din bostad, villans läge och nivån på försäkringsskyddet påverka priset en hel del. Därför bör du se till så att du får ett konkurrenskraftigt pris utifrån det skydd som försäkringen erbjuder dig.
 • Undantag. Som alltid när du väljer mellan olika försäkringar bör du även lusläsa försäkringsvillkoren och få reda på vad som gäller när det kommer till undantag. Alla försäkringar har nämligen vissa undantag i form av specifika händelser eller förutsättningar då försäkringen inte ger dig något skydd. Till exempel är det vanligt för villaförsäkringar att inte gälla i händelse av en översvämning, jordbävning eller andra större och oförutsägbara händelser.

Så kan du jämföra och välja din bästa kattförsäkring

Katter har en förmåga att hamna i trubbel och utsätta sig för faror. De är av naturen väldigt nyfikna och denna nyfikenhet leder ibland raka vägen till den lokala veterinären. Det kan röra sig om allt från mindre skador till mer allvarliga sjukdomstillstånd som din katt kan drabbas av under sitt liv. Kostnaden för den veterinärvård som din katt förtjänar och behöver kan snabbt bli en tung börda för din ekonomi. Därför bör du jämföra och välja marknadens bästa kattförsäkring utifrån din unika situation.

Som tur är kan du ganska enkelt göra en sådan jämförelse och teckna en försäkring som ger dig ett bra ekonomiskt skydd. Men om du aldrig tidigare har tecknat en sådan kan det vara svårt att veta var du ska börja och vad du ska titta efter. I denna artikel går vi dock igenom vad du bör tänka på för att fatta ett bra beslut.

Två faktorer att titta på för att hitta din bästa kattförsäkring

När du försöker sålla agnarna från vetet och hitta den bästa kattförsäkring som finns och som du har råd med bör du titta på följande två faktorer:

 • Försäkringsskydd. En av de viktigaste aspekterna att hålla koll på när du väljer mellan olika försäkringar för din katt är försäkringsskyddet. Här bör du ta hänsyn till faktorer såsom din katts ålder, hälsa och livsstil. Till exempel kräver en inomhuskatt vanligtvis inte ett lika heltäckande skydd som en katt som vistas mycket utomhus. Se till att du förstår hur omfattande försäkringsskyddet är och huruvida det matchar din katts behov.
 • Undantag. Du bör även sätta dig in i vilka undantag som finns i försäkringsvillkoren. Många kattförsäkringar har nämligen undantag som gör att de bland annat inte täcker redan befintliga sjukdomstillstånd. Om din katt har ett eller flera sådana bör du därför försöka hitta en annan försäkring som ger ett skydd för denna/dessa. Det är också vanligt att vissa kattraser, åldrar eller genetiska tillstånd inte täcks av försäkringen. Så läs på ordentligt och noga för att sätta dig in i vad som verkligen gäller i det aktuella fallet.

Så kan du förstå Kontantfinans grundläggande krav

Det är ett stort beslut att fatta när du ska bestämma dig för huruvida du ska ta ett lån eller ej. Likt fallet är med andra typer av ekonomiska åtaganden är det viktigt att du är införstådd med de lagar, regler och villkor som gäller. Till exempel ställer Kontantfinans och andra långivare vissa krav på sina låntagare. Dessa måste du uppfylla om du ska kunna beviljas ett lån hos dem.

Kontantfinans grundläggande krav på dig som låntagare

Kontantfinans ställer vissa grundläggande krav på dig som låntagare: Dessa är att du:

 • ska vara 18 år eller äldre
 • ska vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer
 • inte ska ha något skuldsaldo hos Kronofogden*
 • ska ha en årlig bruttoinkomst på åtminstone 150 000 kr per år.

* Om du har en betalningsanmärkning behöver inte detta nödvändigtvis vara ett hinder. De gör en individuell bedömning från fall till fall där de tar hänsyn till helheten.

Förklaring av de olika grundläggande kraven

För att ge lite mer färg åt det här med de grundläggande kraven kommer vi att förklara dem lite närmare. Dessa är alltså de vanliga grundläggande krav som ställs på låntagare:

 • Ålderskravet. Till att börja med behöver du vara minst 18 år gammal för att få låna pengar av en långivare. Detta är ett krav som är väldigt vanligt och delas av många långivare runt om i världen. Det har bland annat att göra med att du först då har den juridiska förmågan att ingå bindande avtal med olika aktörer. Dessutom behöver du tjäna egna pengar och kunna betala tillbaka lånet.
 • Folkbokföringskravet. Svenska långivare kräver ofta att du ska vara folkbokförd i landet och ha ett svenskt personnummer. Detta för att det då är tryggare för dem att låna ut pengar till dig.
 • Skuldfrihetskravet. Generellt sett vill låntagare se att du inte har något skuldsaldo hos Kronofogden. Kontantfinans kan dock låna ut pengar till personer med betalningsanmärkning i vissa fall.
 • Inkomstkravet. Du behöver också tjäna en viss summa pengar årligen före skatt för att kunna beviljas ett lån. Ett vanligt krav är att du ska ha en årsinkomst på 150 000 kr eller mer.

Varför personer som arbetar inom lager och logistik bör gå en truckutbildning i Malmö

Personer som arbetar inom lager och logistik spelar en viktig roll i försörjningskedjan och är ansvariga för att hantera och leverera varor på ett effektivt sätt. Att ha rätt färdigheter och kunskaper för att köra en truck kan vara avgörande för att arbeta säkert och effektivt. Att genomföra en truckutbildning i Malmö kan öka dina färdigheter och kunskaper och ge dig möjligheter till avancerade roller och högre lön.

Därför bör man gå en truckutbildning i Malmö

Här är några anledningar till varför personer som arbetar inom lager och logistik bör gå en truckutbildning i Malmö:

 • Säkerhet. Att köra en truck kan vara farligt om det inte görs på rätt sätt. En utbildning för truckförare kommer att lära dig säkerhetsregler och -procedurer för att undvika olyckor och skador på både dig själv och andra på arbetsplatsen.
 • Effektivitet. Att ha rätt kunskaper och färdigheter för att köra en truck kan göra arbetet mer effektivt och snabbare. Att kunna lasta och lossa varor snabbt och på ett säkert sätt minskar risken för förseningar och kan öka produktiviteten på arbetsplatsen.
 • Minskad risk för skada på varor. Att ha rätt kunskaper och färdigheter för att hantera och lasta varor på en truck kan minska risken för skador på varorna. En truckutbildning i Malmö kommer att lära dig hur man hanterar lasten på ett säkert sätt för att minska risken för skador på produkter och material.
 • Licensiering. I vissa länder och regioner kan det finnas krav på licensiering för att köra en truck. Genom att genomföra en sådan utbildning kan man erhålla de nödvändiga certifikaten och tillstånden för att bli en licensierad truckförare.
 • Möjlighet till avancerade roller. Att ha rätt färdigheter och kunskaper för att köra en truck kan öppna dörrar för avancerade roller inom lager och logistik. Genom att ta en utbildning kan du öka dina färdigheter och kunskaper för att ta på dig mer ansvar och öppna dörrar för högre betalande roller.
 • Ökad självständighet. Att ha kunskaper och färdigheter för att köra en truck kan öka din självständighet på arbetsplatsen. Du kan vara mer självständig i ditt arbete och minska behovet av att ha en annan person att hjälpa till med lastning och lossning.

Här hittar du billiga mobilskal

Mobilskalet är en av de viktigaste accessoarerna till din mobiltelefon. Det skyddar din mobil mot stötar, repor och andra skador. Samtidigt kan det ge en personlig touch och stil till din telefon. Men att hitta ett bra mobilskal behöver inte nödvändigtvis kosta en förmögenhet. Nedan kan du få några tips på hur du kan hitta billiga mobilskal utan att behöva göra avkall på kvalitet eller stil.

Förslag på hur du hittar billiga mobilskal

Att hitta billiga mobilskal behöver inte vara svårt. Dessa nedanstående tips kan du följa:

 • Köp mobilskal online. Att köpa mobilskal online kan ofta vara billigare än att köpa dem i butik. Det finns många webbplatser som säljer mobilskal, både generiska och märkesvaror, till konkurrenskraftiga priser. Du kan också söka efter rabattkoder eller erbjudanden för att få ännu bättre priser. Ofta erbjuder webbutiker också gratis frakt om du handlar över en viss summa.
 • Köp generiska skal. Märkesvaror som Apple, Samsung och Huawei erbjuder ofta mobilskal som är speciellt utformade för deras telefonmodeller. Men dessa skal kan vara ganska dyra. Att välja generiska skal från tredjepartsleverantörer kan ofta vara en billigare lösning. Dessa skal kan vara lika skyddande och snygga som märkesvarorna, men till en bråkdel av priset.
 • Välj en enkel design. Mobilskal finns i många olika stilar, från enkla enfärgade skal till skal med tryck, mönster och andra dekorationer. Men ju mer komplicerad designen är, desto dyrare blir det. Att välja ett enkelt mobilskal kan vara ett billigare alternativ. Det behöver inte vara tråkigt eller opraktiskt utan många enkla mobilskal är fortfarande snygga och stilrena.
 • Köp från utländska leverantörer. Att köpa mobilskal från utländska leverantörer kan ofta vara billigare än att köpa från svenska butiker. Detta beror på att mobilskal ofta tillverkas i andra länder där produktionskostnaderna är lägre. Men se till att du köper från en pålitlig leverantör och kolla alltid om det tillkommer extra avgifter eller tull.
 • Köp på rea. Många butiker säljer mobilskal till nedsatta priser under tider av rea. Detta kan vara ett utmärkt tillfälle att köpa mobilskal till ett rabatterat pris. Så håll utkik efter reor på mobilskal hos din favoritbutik.

Ibland är det nödvändigt att genomföra ett stambyte

Det är nödvändigt att utföra ett stambyte då och då för att underhålla rörsystemet i en fastighet. En sådan här åtgärd kan dock vara kostsam och tidsödande samt ställa till en hel del besvär för de boende i fastigheten. Därför bör vissa åtgärder vidtas för att säkerställa att störningarna blir så få som möjligt. Läs vidare för att få reda på vilka åtgärder vi syftar på!

4 åtgärder kopplade till ett stambyte som fastighetsägare bör vidta

För att störningarna i fastigheten ska bli så minimala som möjligt i samband med ett stambyte är det viktigt att fastighetsägaren och dennes entreprenörer:

 • Utför regelbundna inspektioner. Rörsystemen i fastigheten bör inspekteras regelbundet för att eventuella problem tidigt ska kunna identifieras. På så vis kan man förhindra att problemen fort växer sig större. Därför bör fastighetsägaren anlita proffs som kan komma in och inspektera rörsystemet med jämna mellanrum.
 • Använder rör av hög kvalitet. En annan viktig åtgärd i samband med ett stambyte är att de rör som sätts in i fastigheten håller en hög kvalitet. Materialvalet och kvaliteten på rören har nämligen en stor inverkan på intervallet mellan bytena av stammarna. Material såsom PVC-plast och koppar håller vanligtvis längre än rör av vissa andra tillverkningsmaterial.
 • Bibehåller ett rimligt vattentryck. Det är också viktigt att ett rimligt vattentryck bibehålls i byggnaden. Ett alltför högt sådant kan nämligen belasta rören onödigt mycket och få dem att slitas ut fortare. Dessutom kan vattenläckor och andra problem potentiellt sett uppstå om vattentrycket är onödigt högt. Därför är det viktigt att fastighetsägaren håller koll på nivåerna och säkerställa att eventuella fluktuationer åtgärdas.
 • Underhåller rörsystemet i förebyggande syfte. Det är även av yttersta vikt att fastighetsägaren arbetar proaktivt för att underhålla rörsystemet i fastigheten. Genom att göra detta kan man nämligen förebygga många av de problem som potentiellt sett kan uppstå kopplade till gamla och trasiga rör. Därför bör fastighetsägaren anlita yrkesmän som kan ta fram ett kundanpassat underhållsprogram. Programmet ifråga bör ta hänsyn till fastighetens och det aktuella rörsystemets specifika behov och förutsättningar.

Genom att vidta dessa åtgärder kan rörens livslängd ofta förlängas.

Little Lights nattlampor håller ditt barn tryggt på natten

Nattlampor för barn kan vara viktiga när det kommer till att skapa en rofylld och lugnande miljö där barnet kan varva ner och somna. Dessa lampor är därför utformade för att hjälpa barnen att slappna av, och de kan även verka tröstande och lindra eventuell ångest. Detta i samband med att barnet försöker sova. Fortsätt att läsa för att få mer information om dessa lampor, och då i synnerhet de från tillverkaren Little Lights!

Vad är Little Lights?

Little Lights är en mindre tillverkare av nattlampor för barn som härstammar från den polska staden Krakow. De har tagit fram ett antal olika stilfulla och vackra lampor som kan hjälpa barnen att finna ro på ett bra sätt. Dessutom kan de även användas som läslampor. Så om du vill hitta en bra läs- och nattlampa till ditt barn är detta med andra ord ett sortiment som du bör överväga att botanisera i!

Fördelarna med att använda nattlampor i barnets rum

Det finns flera fördelar med att använda nattlampor från exempelvis Little Lights i barnets rum. Framför allt är det så att dessa lampor:

 • Främjar barnets sömn. Dessa lampor kan bidra till att reglera barnets naturliga sömncykel på ett hälsofrämjande sätt. Detta genom att simulera en slags solnedgång och på så vis skapa en lugnande och varm atmosfär som uppmuntrar barnet att somna.
 • Minskar ångest. Faktum är att det varma ljuset från dessa lampor ofta kan hjälpa barnet att känna sig trygg och mindre ångestfull. Därför används ofta nattlampor i barns rum och de bidrar bland annat till att göra barnet mindre skrämt i mörkret. Dessutom hjälper de alltså barnet att somna fortare.
 • Bidrar till att skapa en rutin. Det kan vara användbart att ha en rutin för sänggåendet som involverar nattlampan. Lampan kan då signalera för barnet att det är dags att börja varva ner och göra sig redo att somna.
 • Håller barnet tryggt. En nattlampa är också portabel och kan därmed tas med till andra ställen vid behov. Därmed kan den bland annat hålla barnet tryggt när den sover över hos kompisar eller mor-/farföräldrar eller bor på hotell.

Akrylfärg är en populär typ av färg som används flitigt

Akrylfärg är en väldigt mångsidig och populär färg som många konstnärer använder sig av. Denna färg kan användas av allt från hobbykonstnärer till mer avancerade sådana. Till skillnad från oljefärg torkar denna färg fort och den lämpar sig därför väl för snabb och spontan målning. Det finns också många olika färger och liknande att välja bland. Därmed kan du skapa en rad olika konstnärliga stilar och effekter med hjälp av färgen.

Akrylfärg är mångsidig, snabbtorkande och beständig

Denna typ av färg är väldigt populär då den är:

 • Mångsidig. En av de mest tilltalande aspekterna av akrylfärg är färgens mångsidighet. Den kan nämligen användas på många olika ytor, däribland tyg, trä och papper. Färgen kan också tunnas ut med vatten för att på så vis skapa en slags vattenfärgsliknande effekt. Alternativ kan du välja att göra den tjockare för att ge den lite mer textur.
 • Snabbtorkande. En annan fördel med denna färg är att den torkar fort. Därmed kan du jobba i olika lager och sakta men säkert bygga upp din målning över tid. Färgen är därför särskilt användbar när du vill skapa ett djup i din målning. Men eftersom färgen torkar så pass snabbt behöver du vara snabb när du målar och verkligen tänka på dina penseldrag och tekniker.
 • Beständig. Ytterligare en fördel med akrylfärg är att den är hållbar och beständig. Den är vattenresistent och UV-resistent när den väl har torkat. Därmed behöver du inte oroa dig för att den ska blekna eller gulna över tid. Så är som bekant fallet med vissa andra typer av färger. Därmed är denna färg väldigt användbar när du vill måla på en yta som är belägen utomhus.

Att tänka på när du väljer att måla med denna färg

När du väljer att börja måla med denna färg bör du inledningsvis begränsa dig till ett enklare urval av färger och penslar. Börja med bara några få primärfärger, såsom gult, blått och rött. Med tiden kan du sedan lägga till fler färger i takt med att du blir mer bekväm med färgen. Dessutom bör du använda dig av syntetiska penslar då dessa behåller sin form bättre och är enklare att rengöra.

Bästa tipsen när du planerar en platsbyggd walk in closet

Vad är viktigast att tänka på för den som ska skapa en platsbyggd walk in closet? Det beror förstås lite på vilket slutresultat som önskas men några tips är till exempel att göra en budget och fundera över olika typer av förvaringslösningar som första steg i processen.

Gör en budget

Första steget bör vara en budget. Dom flesta byggprojekten har en tendens att dra i väg när det kommer till kostnaderna och för att undvika en onödigt hög prislapp är det alltid bra att planera för utgifterna redan i förväg. Budgeten bör innehålla alltifrån byggmaterial till det sista ”piffet” – och glöm inte att jämföra priserna på det som ska köpas in.

Leta inspiration för platsbyggd walk in closet

En platsbyggd walk in closet kan utformas på många olika sätt – den kan vara ljus, luftig och stilren eller med mörk och murrig. Har du ingen klar bild i huvudet av vad du har tänkt dig är ett bra tips att leta efter inspiration innan det är dags att dra i gång projektet. Några bra källor till just inspiration är bland annat:

 • Instagram
 • Pinterest
 • Inredningsbloggar

Om du använder dig av sociala medier för att leta inspiration kan du spara ner bilder som du gillar, för att sedan skapa en egen mood board. Tänk på att inte bara kolla på stilar och utseenden utan också på smarta lösningar och annat som kan komma väl till pass under bygget.

Planera förvaringslösningar och inredning

Oavsett vilken stil du strävar efter när du ska skapa en platsbyggd walk in closet är det viktigt att planera för olika typer av förvaringslösningar tidigt i processen. Mät ytan noggrant och skissa gärna upp en skalenlig ritning på ett papper. Prova sedan olika lösningar – till exempel med både öppen och stängd förvaring och annat som kan tänkas behövas för att möta just dina behov och önskemål.

För att maximera ytan är det viktigt med planering så låt gärna skisserna och funderingarna gro ett tag innan bygget sätter i gång. Rätt vad det är så dyker det upp nya idéer och lösningar och då är det dumt att ha haft för bråttom med att komma igång.