Ibland är det nödvändigt att genomföra ett stambyte

Det är nödvändigt att utföra ett stambyte då och då för att underhålla rörsystemet i en fastighet. En sådan här åtgärd kan dock vara kostsam och tidsödande samt ställa till en hel del besvär för de boende i fastigheten. Därför bör vissa åtgärder vidtas för att säkerställa att störningarna blir så få som möjligt. Läs vidare för att få reda på vilka åtgärder vi syftar på!

4 åtgärder kopplade till ett stambyte som fastighetsägare bör vidta

För att störningarna i fastigheten ska bli så minimala som möjligt i samband med ett stambyte är det viktigt att fastighetsägaren och dennes entreprenörer:

  • Utför regelbundna inspektioner. Rörsystemen i fastigheten bör inspekteras regelbundet för att eventuella problem tidigt ska kunna identifieras. På så vis kan man förhindra att problemen fort växer sig större. Därför bör fastighetsägaren anlita proffs som kan komma in och inspektera rörsystemet med jämna mellanrum.
  • Använder rör av hög kvalitet. En annan viktig åtgärd i samband med ett stambyte är att de rör som sätts in i fastigheten håller en hög kvalitet. Materialvalet och kvaliteten på rören har nämligen en stor inverkan på intervallet mellan bytena av stammarna. Material såsom PVC-plast och koppar håller vanligtvis längre än rör av vissa andra tillverkningsmaterial.
  • Bibehåller ett rimligt vattentryck. Det är också viktigt att ett rimligt vattentryck bibehålls i byggnaden. Ett alltför högt sådant kan nämligen belasta rören onödigt mycket och få dem att slitas ut fortare. Dessutom kan vattenläckor och andra problem potentiellt sett uppstå om vattentrycket är onödigt högt. Därför är det viktigt att fastighetsägaren håller koll på nivåerna och säkerställa att eventuella fluktuationer åtgärdas.
  • Underhåller rörsystemet i förebyggande syfte. Det är även av yttersta vikt att fastighetsägaren arbetar proaktivt för att underhålla rörsystemet i fastigheten. Genom att göra detta kan man nämligen förebygga många av de problem som potentiellt sett kan uppstå kopplade till gamla och trasiga rör. Därför bör fastighetsägaren anlita yrkesmän som kan ta fram ett kundanpassat underhållsprogram. Programmet ifråga bör ta hänsyn till fastighetens och det aktuella rörsystemets specifika behov och förutsättningar.

Genom att vidta dessa åtgärder kan rörens livslängd ofta förlängas.