Så kan du förstå Kontantfinans grundläggande krav

Det är ett stort beslut att fatta när du ska bestämma dig för huruvida du ska ta ett lån eller ej. Likt fallet är med andra typer av ekonomiska åtaganden är det viktigt att du är införstådd med de lagar, regler och villkor som gäller. Till exempel ställer Kontantfinans och andra långivare vissa krav på sina låntagare. Dessa måste du uppfylla om du ska kunna beviljas ett lån hos dem.

Kontantfinans grundläggande krav på dig som låntagare

Kontantfinans ställer vissa grundläggande krav på dig som låntagare: Dessa är att du:

  • ska vara 18 år eller äldre
  • ska vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer
  • inte ska ha något skuldsaldo hos Kronofogden*
  • ska ha en årlig bruttoinkomst på åtminstone 150 000 kr per år.

* Om du har en betalningsanmärkning behöver inte detta nödvändigtvis vara ett hinder. De gör en individuell bedömning från fall till fall där de tar hänsyn till helheten.

Förklaring av de olika grundläggande kraven

För att ge lite mer färg åt det här med de grundläggande kraven kommer vi att förklara dem lite närmare. Dessa är alltså de vanliga grundläggande krav som ställs på låntagare:

  • Ålderskravet. Till att börja med behöver du vara minst 18 år gammal för att få låna pengar av en långivare. Detta är ett krav som är väldigt vanligt och delas av många långivare runt om i världen. Det har bland annat att göra med att du först då har den juridiska förmågan att ingå bindande avtal med olika aktörer. Dessutom behöver du tjäna egna pengar och kunna betala tillbaka lånet.
  • Folkbokföringskravet. Svenska långivare kräver ofta att du ska vara folkbokförd i landet och ha ett svenskt personnummer. Detta för att det då är tryggare för dem att låna ut pengar till dig.
  • Skuldfrihetskravet. Generellt sett vill låntagare se att du inte har något skuldsaldo hos Kronofogden. Kontantfinans kan dock låna ut pengar till personer med betalningsanmärkning i vissa fall.
  • Inkomstkravet. Du behöver också tjäna en viss summa pengar årligen före skatt för att kunna beviljas ett lån. Ett vanligt krav är att du ska ha en årsinkomst på 150 000 kr eller mer.