Snabba och flexibla leveranser

Eftersom konsumenterna upplever att deras beställning har nått företaget så fort de har slutfört den, förväntar de sig också att leveransen sker snabbt. Ju yngre företagets målgrupp är, desto viktigare är snabba leveranser eftersom de yngre åldersgrupperna generellt sett har högre förväntningar när det gäller köpprocessens tempo. Genom en snabb och korrekt leverans ökar också […]