Fakta om företagsförlagd HLR utbildning i Stockholm

Fakta om företagsförlagd HLR utbildning i Stockholm

Företagsförlagd HLR utbildning innebär att ett utbildningen genomförs i företagets egna lokaler. Därmed kommer det utbildare dit som tar med sig allt material som behövs för en grundlig genomgång av HLR. Att boka företagsförlagd utbildning inom Stockholm innebär bland annat att transporttiden minimeras för de som ska gå kursen.

Fördelarna

  • Tar mindre tid

Om de som utbildar i HLR kommer till företaget och utför hela utbildningen på plats behöver de anställda inte åka iväg till någon annan lokal. Därmed sparas tid då de bara lämnar sina arbetsuppgifter några minuter för att vara på plats i utbildningslokalerna.

  • Anpassat efter företagets behov

Genom att genomföra en HLR utbildning ges goda kunskaper att kunna rädda liv. Men det är en mycket stor skillnad på att träna HLR på en docka, under ordnade former, och att göra det i en stressad situation.

När alla har genomgått grundutbildningen kan därför olika scenarier spelas upp för en mer realistisk övning. Kanske har någon fallit ihop i köket och behöver hjälp. Nu får de anställda även träna på att lokalisera närmaste hjärtstartare, påkalla hjälp osv. Att genomföra träning i lokalerna skapar ytterligare trygghet.

Välja företag för HLR utbildning inom Stockholm

Det är stor skillnad på de utbildningar som erbjuds i Stockholm. Därmed är det viktigt att som kund faktiskt kontrollera vilka som erbjuder utbildningen och vad som ingår i priset.

Vilken utrustning används?

Detta är en punkt som skiljer sig stort mellan de företag i Stockholm som erbjuder HLR utbildningar. För att träna luftvägsstopp på ett så realistiskt sätt som möjligt rekommenderas att träning sker på luftvägsstoppsvästar. För att HLR är det bästa alternativet halvkroppsdockor. När det kommer till träning på hjärtstartare ska dessa övningsattrapper se exakt lika ut (och låta exakt lika) som de riktiga.

Ingår E-kurs som repetition?

E-kurs är en digital HLR utbildning som allt fler företag börjar erbjuda. Det innebär att deltagarna kan se en film, följa instruktionerna och få kunskaper inom hjärt- och lungräddning. Det kan vara ett bra sätt att bli introducerad inom ämnet alternativt som repetitionskurs. Därmed ett sätt att kunna uppdatera kunskaperna när och var som helst.

Vilken annan service erbjuds?

En del företag erbjuder enbart utbildning, andra även försäljning och service av hjärtstartare och träningsprodukter. Generellt är det lättare att enbart ha kontakt med ett företag vad som än önskas inom personlig säkerhet och första-hjälpen.