Målarguider och måleriarbeten

Idag finns ett tusental måleriföretag i Sverige som tillsammans har ett tiotusental anställda. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige grundades den 1 januari 2015, då Målaremästarna och Måleriföretagarna slogs samman. Ungefär 1 400 måleriföretag är medlemmar i organisationen och dessa företag har totalt cirka 11 000 anställda, vilket utgör 85 procent av alla som är anställda av företag inom branschen. Många av dessa är verksamma målare nära Stockholm.

För att åstadkomma bra resultat vid målningsbehov, är proffs alltid den bästa vägen! Dessa kan allt som rör målning, färger, tekniker och hantering. Dock kan man vilja göra någonting själv! Bra målarguider är ett smidigt och enkelt sätt att förbättra chanserna! Det finns ett flertal målarguider att rådfråga oavsett vad för utmaning man tänkt sig. Kanske är det målning av en dörr, val av färg, grundmålning eller ommålning av huset som väntar? En bra guide kan snabbt undanröja vanliga fel!

Målarguider eller ROT-avdrag

Du som anlitar en målare kan nyttja det så kallade ROT-avdraget, vilket gör att måleriarbeten blir billigare. ROT-avdraget är en skattereduktion som uppgår till maximalt 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor per person och år. Målaren drar av denna en summa som motsvarar upp till 30 procent av arbetskostnaden direkt på din faktura. Efter att du sedan har betalat fakturan begär målaren en utbetalning av samma belopp från Skatteverket. ROT-avdraget låg tidigare på 50 procent av arbetskostnaden, men detta ändrades från och med den 1 januari 2016 enligt ett beslut från regeringen. Många måleriföretag i Sverige menar att denna minskning av ROT-avdraget med 20 procent får negativa konsekvenser för såväl kunderna som för måleriföretagen.

För att få den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per år krävs en debiterad arbetskostnad på 166 666 kronor. Eftersom avdraget är kopplat till dig som individ och inte till din fastighet, innebär det dock att det går att få det dubbla beloppet i skattereduktion om man är två delägare. Om du till exempel äger en bostadsrätt eller ett småhus tillsammans med någon annan kan du alltså få upp till 100 000 kronor per år (2 * 50 000 kronor) i ROT-avdag. Tanken bakom ROT-avdraget är att det ska bli mer lönsamt för dig att anlita en professionell målerifirma jämfört med att anlita en målare svart. Med bakgrund av detta är naturligtvis det nuvarande ROT-avdraget på upp till 30 procent ändå att föredra om alternativet är ett slopat ROT-avdrag, även om det tidigare avdraget på 50 procent var mer gynnsamt för både dig och för det måleriföretag du väljer att anlita. Använd dig av ROT-avdraget nästa gång du anlitar en målare nära Stockholm!