När behövs konstruktionsritningar

nar-behovs-konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är ett utav alla de viktiga dokument som krävs för att starta ett bygge. För att få starta ett bygge krävs bygglov, vilket är det främsta användningsområdet för konstruktionsritningar. I Boverkets konstruktionsregler beskrivs det hur konstruktionsritningar bör vara utförda. För att en konstruktionsritning ska gälla måste den följa olika krav på bärförmåga, stadga och beständighet. Beroende på erfarenheten och kunskapen hos utföraren så skiljer sig ritningarna åt. Som regel är de mer detaljerade konstruktionsritningarna bättre. De innehåller all information om ett bygges olika komponenter och hur byggets ska utföras på ett riktigt och säkert sätt.

När behövs konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar är bra att ha i många olika situationer. De innehåller viktiga instruktioner om byggets alla delar och är mycket bra att ha som instruktion för den som utför bygget. Där ritningen verkligen spelar roll är i det tekniska samrådet som krävs i mer komplicerade byggen inom en kommun. I kommuner med tätbygd finns ofta en detaljplan över hur byggen ska utföras med olika krav på nybyggen. Då är det viktigt att konstruktören av ritningen tagit hänsyn till dessa riktlinjer, annars kommer ett bygglov inte utfärdas.

Processen hos Bygglovstjänst

Bygglovstjänst är ett företag som arbetar med just detta – att rita konstruktionsritningar för olika byggen. Processen hos dem ser ut som följande;

  1. Offert
  2. Insamling av nödvändiga dokument
  3. Framställning av konstruktionsritning
  4. Leverans av dokument
  5. Eventuell kontakt med hantverkare

Innan arbetet börjar ger Bygglovstjänst en offert via telefon (1). För att påbörja processen krävs de skisser eller ritningar som gjorts på det tänkta bygget (2). I nästa steg framställer konstruktörerna en giltig konstruktionshandling (3), vilken sedan skickas till kunden (4). Om kunden så önskar kan företaget ta kontakt med hantverkare som kan utföra arbetet (5).

Anledningar att välja Byggtjänst

Byggtjänst garanteras kunderna ett startbesked från kommunen. Detta tack vare erfarna konstruktörer som följer kommunens direktiv. De ansvariga ser till att redovisa beräkningar på bygget och framställer kompletta bygghandlingar som är redo att användas. Med ett stort kontaktnätverk menar de på Bygglovstjänst att kunden inte behöver ta kontakt med fler parter, utan kan lita på att rätt kontakter ges oavsett situation och behov. På detta sätt sköter företaget hela processen; från första ritningar till bygge.