Slyröjning i Stockholmsområdet

Slyröjning i Stockholmsområdet

Det finns en rad uppgifter som rör marktjänster och klippning av vegetation i anslutning till spårväg eller vägren. Här kan man se hur slyröjning de facto bidrar till en säkrare vardag. Inte minst under perioder med mycket nederbörd. Arbetet är någonting som pågår under alla varma delar av året för att både förebygga och avhjälpa problem som uppkommit till följd av undlåtenhet att agera i frågor som rör detta område. Det finns olika sätt att jobba med slyröjning i stockholmsområdet och en rad olika verktyg att ta hjälp av. I vissa fall handlar det bara om att klippa ner gräs för vilket man kan klara sig med enklare maskiner. Andra gånger är slyet välväxt och man behöver en röjsåg för att hantera utmaningen som väntar. Med rätt utrustning och kompetens kan man dock hantera större ytor på relativt kort tid. Detta är en grundförutsättning för att man skall nå de resultat som önskas.

Det finns några företag som jobbar hårt med slyröjning i Stockholmsområdet. Zäkra är ett av dessa bolag som haft stora framgångar i sin ambition att underhålla allt ifrån järnväg till motorvägsren. Via deras webbplats finns utförlig information om vad de ställer för krav på utrustning och de som arbetar med frågan.

Arbete nära väg

Slyröjning i anslutning till stora vägar är ett utsatt uppdrag som kräver att man har rätt sakkompetens. Det är således en självklarhet att alla som befinner sig på dessa platser har den utbildning som krävs för arbete nära väg. Om man är noga i hur man röjer sly och har djup förståelse för hur man utför arbeten nära trafikerade vägar, kan man på ett säkert och effektivt sätt nå resultat utan att någon behöver uppleva fara.

Att jobba med slyröjning innebär att man på kort tid skall avverka och forsla bort en hel del grenar, gräs och annat som tagits bort. Under en sommar hinner sly växa tillbaks i hög grad, vilket innebär att uppgiften ofta behöver göras om. Allt för att man skall hålla vägrenen nedklippt och synlig. Det finns många följdeffekter av detta vilka bidrar till en säkrare trafik.

Hur mycket sträckfilm behövs egentligen?

När det kommer till användning av sträckfilm och att förstå hur mycket film som egentligen krävs, är det viktigt att förstå att mer inte alltid är bättre! Även om modern sträckfilm är tillverkad på ett sätt som gör den stretchig, är den inte alltid framtagen för att sträckas ut till en viss grad eller av de anledningar du föreställer dig.

Det är viktigt att känna till detta och du bör alltid ha det i åtanke när du avgör hur mycket sträckfilm som är tillräckligt. Svaret på frågan “Använder mina anställda rätt mängd sträckfilm?” är en mångfacetterad sådan och svaret beror till stor del på dina specifika behov. Med hjälp av nedanstående information kan du dock få ytterligare insikt i hur man avgör den optimala mängden film som ska användas.

Vad avgör hur mycket sträckfilm som är optimalt?

När man ska avgöra hur mycket film som krävs, är det viktigt att anpassa mängden utifrån varje enskild last och vilken typ av sträckfilm som används. Man bör alltid ta hänsyn till viktiga faktorer såsom:

  • Rullens längd
  • Pris per kilo
  • Hur väl filmen står emot riv- och stickskador

Utöver filmens egenskaper bör du även ta hänsyn till lastens egenskaper, såsom:

  • Lastens vikt
  • Är lasten kubformad eller ojämn?
  • Behöver du spänna fast lasten på pallen?
  • Är varan större eller mindre än själva pallen?

Med dessa faktorer i åtanke bör du steg för steg avgöra hur mycket sträckfilm som krävs för lasten:

  1. Börja med att säkra lasten i pallen. Se till så ingen sträckfilm släpar i marken.
  2. Välj rätt typ av sträckfilm utifrån faktorer som pris och kvalitet.

Är tunnare sträckfilm bättre?

Många företag använder sig av tunnare sträckfilm för att spara pengar. Tunnare film innebär dock inte alltid en kostnadsbesparing, utan kan istället innebära en minskad motståndskraft mot riv- och stickskador. Eftersom det kan vara svårt att upptäcka hål i sträckfilmen, undviker många medarbetare dessa genom att helt enkelt applicera ytterligare lager film.

Genom att medarbetarna kompenserar för den tunnare filmen kan därmed konsumtionen av sträckfilm istället öka, vilket istället innebär en kostnadsökning. Därför är tunnare sträckfilm inte alltid bättre.