Hjärtstartare – räddaren i nöden

Hjärtstartare – räddaren i nöden

Hjärtstartaren räddar flera liv varje år. I Sverige drabbas ca 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp årligen. Hjärtstartare minimerar risken för att någon ska vara tvungen att mista sitt liv om denna situation inträffar. 

Hur fungerar hjärtstartare

Hjärtstartaren kan rädda liv genom att den har förmågan att starta om hjärtat när detta slutar slå för egen maskin. Hjärtstartaren är programmerad så att den analyserar om hjärtat behöver hjärt- och lungräddning eller en strömstöt. Genom att elektroder placeras på bröstet på personen med hjärtstopp kan hjärtstartaren analysera vad som behöver göras. Om analysen resulterar i att en elstöt måste ges, ska instruktionerna följas för att elstöten ska kunna aktiveras. Genom detta steg kan hjärtat möjligtvis återgå till sin normala rytm. 

6 steg hur hjärtstartare används

  1. Starta hjärt- och lungräddning och larma 112. 
  2. Starta hjärtstartaren. 
  3. Fäst de två elektroderna på bröstet och låt hjärtstartaren köra igenom analysen. 
  4. Antingen rekommenderar hjärtstartaren elstöt eller fortsatt hjärt- och lungräddning. 
  5. Om flimmer upptäckts i hjärtat rekommenderas elstöt, denna startas med en knapp. 
  6. Om inget kammarflimmer upptäckts, ska hjärt- och lungräddningen fortsättas så länge personen inte andas normalt. 

Om strömstöt givits ska hjärt- och lungräddningen fortsättas i två minuter, därefter följer en ny analys av hjärtrytmen. Då ges en ny rekommendation om antingen en strömstöt eller fortsatt hjärt- och lungräddning. Detta upprepas tills personen visar tydliga livstecken eller till ambulanspersonal anlänt till olycksplatsen. 

Hjärtstartaren kan rädda liv

Om inte hjärt- och lungräddning påbörjas minskar sannolikheten för överlevnad med ca 10 % för varje minut. Ifall hjärtstartaren används inom 3 minuter från påbörjat hjärtstopp ökar överlevnaden upp till hela 70 %. Hjärtstartaren räddar alltså många liv, förutsatt att den finns tillhanda.

Eftersom maskinen ger tydliga instruktioner om vad som ska göras behövs inte stora kunskaper eller utbildning inom hjärt- och lungräddning. En utbildning kan dock trygga situationen ytterligare och ge nödvändigt självförtroende för att hantera situationen och ge bättre hjälp till personen med hjärtstopp. Det är avgörande med snabba beslut eftersom det är sekunder som avgör om personen har chans att överleva. Omedelbar hjärt- och lungräddning och strömstöt från en hjärtstartare kan garantera överlevnad från ett hjärtstopp. Med fler av dessa apparater nära till hands kan alltså många liv räddas.