Utbildning i HLR – ett enkelt sätt att rädda liv

Utbildning i HLR – ett enkelt sätt att rädda liv

HLR, hjärt-och lungräddning, är en förstahjälpenbehandling som man ger för att sätta igång andningen och hjärtat hos någon. Om du går en HLR utbildning kan även du göra HLR nästa gång någon behöver det, och på så vis rädda liv.

Genom att få hjärt-och lungräddning snabbt ökar chanserna avsevärt för att någon ska överleva ett hjärtstopp. Därför är det viktigt att människor går HLR utbildningar. På så vis behöver man inte vänta de där värdefulla minuterna på att ambulansen kommer, utan människor kan få hjälp av sina medmänniskor på en gång, för att sedan avlastas av ambulanspersonalen.

Hur ser en HRL utbildning ut?

En utbildning i HLR kan se ut på många olika sätt, och utformas ofta efter de behov du, din arbetsplats, organisation etc. har.

En HRL utbildning kan typiskt sätt innehålla:

  • Information om hur man kan förebygga olycksfall och hur man exempelvis skapar säkrare arbetsplatser där det sker färre arbetsplatsolyckor.
  • Lär dig vad det första du bör göra är när du kommer till en olycksplats.
  • HLR, hjärt- och lungräddning, det vill säga bröstkompressioner och inblåsningar.
  • Luftvägsstopp: lär dig vad du ska göra när någon sätter i halsen
  • Lär dig stoppa blödningar.
  • Vad gör du om en person är medvetslös men andas? Lär dig lägga en person i stabilt sidoläge.
  • Lär dig hur du bäst larmar.
  • Och sist men inte minst: lär dig hur du organiserar människor på en olycksplats. När det är många människor på en olycksplats är det lätt att man antingen blir handlingsförlamad eller att det blir rörigt. Det är då viktigt att någon kan ta kommandot och att andra personer lyssnar och följer instruktioner.

Viktigt att tänka på!

Åtgärder vid hjärtstopp, luftvägsstopp med mera ser ofta olika ut beroende på om det gäller barn eller vuxna. Tänk därför på att lära dig båda, och om du arbetar med små barn är det viktigt att lägga extra fokus i din HLR utbildning på hur du ger hjärt-och lungräddning och annan hjälp till barn.

Tveka inte att boka en HRL utbildning till dig, din organisation eller din arbetsplats. HRL utbildningen tar ofta bara mellan två och fyra timmar, och det är en investering som kan rädda livet på människor. Utbudet HLR-utbildningar i Stockholm är stort och för den intresserade behöver det inte vara svårt att erhålla den kompetens som behövs. För många står arbetsgivaren för dessa utbildningar som ett led i att trygga vardagen för alla inblandade. Det finns också en rad organisationer som verkar för att främja dessa kunskaper. Det gör stor skillnad om allt fler känner till hur man går till väga för att rädda liv! Oavsett om du befinner dig i Stockholm eller någon annan stad, finns åtskilliga tips på webbplatsen.