Boka tid för parrådgivning

Bor du och din partner i Täby? Kanske har ni, precis som otroligt många andra par, stött på problem som är svåra att lösa? Då kan parrådgivning i Täby vara det som behövs. Parrådgivning är en slags samtalsterapi utformad för just par. Varför man besöker parrådgivning kan bero på en eller flera olika anledningar, exempelvis att ni inte kan få barn, att någon varit otrogen eller att ni ständigt grälar om saker om och om igen. Ibland räcker det med endast ett samtal hos er terapeut, i andra fall kan man behöva gå i parrådgivning under längre tid. Det finns både kommunal parrådgivning men även privata kliniker. Vad som passar er bäst vet ni själva. Parrådgivning som utförs av kommunen kostar cirka 100 – 500 kronor per besök medan en privat klinik tar ungefär från 1 000 kronor per möte. Det finns inte heller bara en sorts parrådgivning i Täby, tvärtom använder terapeuter flera olika tekniker. Vad som passar bäst för er beror väldigt mycket på vad era problem handlar om. Några av de vanligaste samtalsformerna är EFT, IBCT och KBT.

Olika samtalsterapier för par i Täby

EFT, som står för Emotionellt Fokuserad Terapi, är en terapiform som passar par som vet att man vill fortsätta leva tillsammans och jobba hårt för att fortsätta sin relation. I den här terapin fokuserar man mycket på uppväxten, hur ens barndom var och hur den kan ha påverkat hur man är idag. Man fokuserar mycket på att skapa en ”vi-känsla”.

IBCT är en annan terapiform som står för Integrativ beteendeterapi för par. Här riktar man fokus mot känslor, åsikter och olikheter. Genom att kolla på parets historia samt vilka styrkor de båda partnerna har kan man lättare arbeta för en smartare problemhantering. Paret får även lära sig att ge och ta kritik. KBT, kanske den mest kända terapiformen, står för Kognitiv Beteendeterapi. Vad som urskiljer den här terapiformen är att man inte blickar bakåt utan endast framåt. Man hittar konstruktiva sätt att ta sig vidare. Man lär sig acceptera sådant som man inte har möjlighet att förändra. Efter ett samtal med er terapeut kan ni lättare ta reda på vilken terapiform som passar bäst för er.