Hur mycket sträckfilm behövs egentligen?

När det kommer till användning av sträckfilm och att förstå hur mycket film som egentligen krävs, är det viktigt att förstå att mer inte alltid är bättre! Även om modern sträckfilm är tillverkad på ett sätt som gör den stretchig, är den inte alltid framtagen för att sträckas ut till en viss grad eller av de anledningar du föreställer dig.

Det är viktigt att känna till detta och du bör alltid ha det i åtanke när du avgör hur mycket sträckfilm som är tillräckligt. Svaret på frågan “Använder mina anställda rätt mängd sträckfilm?” är en mångfacetterad sådan och svaret beror till stor del på dina specifika behov. Med hjälp av nedanstående information kan du dock få ytterligare insikt i hur man avgör den optimala mängden film som ska användas.

Vad avgör hur mycket sträckfilm som är optimalt?

När man ska avgöra hur mycket film som krävs, är det viktigt att anpassa mängden utifrån varje enskild last och vilken typ av sträckfilm som används. Man bör alltid ta hänsyn till viktiga faktorer såsom:

 • Rullens längd
 • Pris per kilo
 • Hur väl filmen står emot riv- och stickskador

Utöver filmens egenskaper bör du även ta hänsyn till lastens egenskaper, såsom:

 • Lastens vikt
 • Är lasten kubformad eller ojämn?
 • Behöver du spänna fast lasten på pallen?
 • Är varan större eller mindre än själva pallen?

Med dessa faktorer i åtanke bör du steg för steg avgöra hur mycket sträckfilm som krävs för lasten:

 1. Börja med att säkra lasten i pallen. Se till så ingen sträckfilm släpar i marken.
 2. Välj rätt typ av sträckfilm utifrån faktorer som pris och kvalitet.

Är tunnare sträckfilm bättre?

Många företag använder sig av tunnare sträckfilm för att spara pengar. Tunnare film innebär dock inte alltid en kostnadsbesparing, utan kan istället innebära en minskad motståndskraft mot riv- och stickskador. Eftersom det kan vara svårt att upptäcka hål i sträckfilmen, undviker många medarbetare dessa genom att helt enkelt applicera ytterligare lager film.

Genom att medarbetarna kompenserar för den tunnare filmen kan därmed konsumtionen av sträckfilm istället öka, vilket istället innebär en kostnadsökning. Därför är tunnare sträckfilm inte alltid bättre.

Få din pension att växa med PPM!

Få din pension att växa med PPM!

Många av oss har planer på vad vi ska göra när vi är pensionerade. Någon vill till solen och stranden andra drömmer om ett lugnt liv på det svenska landet. Men vad vi än vill göra är pensionen viktigt. Här berättar vi om hur ni kan säkra er pension genom premiepensionen.

Så här beräknas din premiepension

När du har valt att gå i pension, är det dags att börja använda premiepensionspengarna (PPM). Din pension för nästkommande år beräknas genom att pengarna på ditt premiepensionskonto divideras med ett delningstal. Detta delningstal är baserat på en prognos som tar hänsyn till din förväntade återstående livslängd, ränta och driftskostnader. Beloppet delas därefter med tolv, vilket ger det månadsbelopp som du får ut i premiepension. Premiepensionen utgör 13,5 procent av din allmänna pension, övriga 86,5 procent utgörs av din inkomstpension. Inkomstpensionen är beräknad på din inkomst du har gjort under ditt arbetsliv. Utöver denna allmänna pension kan också eventuell tjänstepension och eget sparande tillkomma.

Premiepensionens betydelse ökar

PPM-fonderna har varit med om två rejäla börskrascher – dels IT-kraschen i början av 2000-talet och dels finanskrisen 2007-2008. Under dessa år var den genomsnittliga värdeutvecklingen för PPM-fonderna väldigt negativ. I övrigt har värdeutvecklingen på våra premiepensionskonton i genomsnitt varit ganska god.

Förra året hade Sveriges pensionärer i genomsnitt 76 900 kronor på sina PPM-konton. I genomsnitt betalades 410 kronor i månaden ut i premiepension 2015, den högsta utbetalningen av premiepension under samma år uppgick till 4 374 kronor per månad. Med andra ord kan en aktiv förvaltning av din PPM innebära extra tusenlappar per månad under din pensionering. Pensionssparare som inte varit aktiva med sitt PPM och sparat sin premiepension på det statliga alternativet har i genomsnitt cirka 85 000 kronor på sitt PPM-konto. Pensionssparare med en egen fondportfölj har mer än det dubbla på sitt PPM-konto: cirka 185 00 kronor. Med andra ord har premiepensionen en enorm betydelse för människors pension och om alla satsar aktivt på PPM kommer den allmänna pensionen öka i framtiden, något som vi alla vill eftersom vi antagligen kommer leva längre. Redan idag närmar sig pensionsspararna dubbel kontobehållning i jämförelse med pensionärerna. Med tanke på att pensionssparare fortsätter att avsätta 2,5 procent av sin lön till premiepensionen, kommer detta glapp naturligtvis att fortsätta öka. Alltingen tyder även på att PPM kommer gå med en positiv värdeutveckling. Detta innebär att den genomsnittliga utbetalningen av premiepension kommer att öka med tiden. I framtiden kommer PPM sannolikt vara en viktigt och stor del av den totala månatliga pensionsutbetalningen.

Advisor är fondförvaltaren som gör att din pension växer stadigt och ger störst chans till en lovande pension.

Hemlarm: så spenderar du lagom

Hemsäkerhet är alltid en investering som är värd sina pengar. Ett skydd för dig själv samt dina nära och kära är svårt att sätta ett pris på, men genom att omsorgsfullt välja hemlarm utifrån ett antal faktorer kan du få det mesta värdet för dina pengar. Med hjälp av nedanstående tips kan du undvika att spendera för mycket pengar på produkter och tjänster för hemsäkerhet.

Identifiera ditt behov av hemlarm

Börja med att diskutera ditt behov med en försäljare av hemlarm. Oavsett om du bedriver ett enskilt hushåll, är nybliven förälder, ensamstående förälder eller en del av en större familj finns det en lösning som passar dina specifika behov. Nyblivna föräldrar kan till exempel vilja ha kameraövervakning i barnkammaren för att övervaka sitt barn och eventuella barnvakter. Om du är ensamstående kan du istället föredra en mobil lösning som gör det möjligt för dig att titta till din bostad när du reser, jobbar över eller är ute på nöjen.

Tänk långsiktigt

När du ska investera i ett hemlarm bör du tänka långsiktigt och fundera över vilka framtida behov som kan tänkas uppstå, i takt med att dina barn växer upp eller din livsstil förändras. Du kan ofta göra besparingar med hjälp av ett komplett paket med tjänster. Om du har tänkt flytta framöver kan det vara bra att hitta en leverantör av hemlarm som erbjuder en flexibel lösning.

Jämför kostnad och kvalitet på hemlarm

Läs gärna igenom omdömen om utrustning och försäljare av hemlarm, så kan du enklare avgöra om det i långa loppet är värt att betala lite extra för högre kvalitet eller om det billigare alternativet är fullgott. Idag kan många produkter inom hemsäkerhet installeras av dig som användare, men genom att anlita ett proffs för installationen säkerställer du att din utrustning är optimerad och du kan även få råd om hur du använder systemet.

Vanligtvis är det värt kostnaden att ha larmet kopplat till en tjänst som övervakar ditt hem dygnet runt. För familjer vars hem har räddats av telefonister som skickat efter hjälp vid inbrott och bränder medan familjen var borta innebär denna tjänst i slutändan en besparing.

Utbildning i HLR – ett enkelt sätt att rädda liv

Utbildning i HLR – ett enkelt sätt att rädda liv

HLR, hjärt-och lungräddning, är en förstahjälpenbehandling som man ger för att sätta igång andningen och hjärtat hos någon. Om du går en HLR utbildning kan även du göra HLR nästa gång någon behöver det, och på så vis rädda liv.

Genom att få hjärt-och lungräddning snabbt ökar chanserna avsevärt för att någon ska överleva ett hjärtstopp. Därför är det viktigt att människor går HLR utbildningar. På så vis behöver man inte vänta de där värdefulla minuterna på att ambulansen kommer, utan människor kan få hjälp av sina medmänniskor på en gång, för att sedan avlastas av ambulanspersonalen.

Hur ser en HRL utbildning ut?

En utbildning i HLR kan se ut på många olika sätt, och utformas ofta efter de behov du, din arbetsplats, organisation etc. har.

En HRL utbildning kan typiskt sätt innehålla:

 • Information om hur man kan förebygga olycksfall och hur man exempelvis skapar säkrare arbetsplatser där det sker färre arbetsplatsolyckor.
 • Lär dig vad det första du bör göra är när du kommer till en olycksplats.
 • HLR, hjärt- och lungräddning, det vill säga bröstkompressioner och inblåsningar.
 • Luftvägsstopp: lär dig vad du ska göra när någon sätter i halsen
 • Lär dig stoppa blödningar.
 • Vad gör du om en person är medvetslös men andas? Lär dig lägga en person i stabilt sidoläge.
 • Lär dig hur du bäst larmar.
 • Och sist men inte minst: lär dig hur du organiserar människor på en olycksplats. När det är många människor på en olycksplats är det lätt att man antingen blir handlingsförlamad eller att det blir rörigt. Det är då viktigt att någon kan ta kommandot och att andra personer lyssnar och följer instruktioner.

Viktigt att tänka på!

Åtgärder vid hjärtstopp, luftvägsstopp med mera ser ofta olika ut beroende på om det gäller barn eller vuxna. Tänk därför på att lära dig båda, och om du arbetar med små barn är det viktigt att lägga extra fokus i din HLR utbildning på hur du ger hjärt-och lungräddning och annan hjälp till barn.

Tveka inte att boka en HRL utbildning till dig, din organisation eller din arbetsplats. HRL utbildningen tar ofta bara mellan två och fyra timmar, och det är en investering som kan rädda livet på människor. Utbudet HLR-utbildningar i Stockholm är stort och för den intresserade behöver det inte vara svårt att erhålla den kompetens som behövs. För många står arbetsgivaren för dessa utbildningar som ett led i att trygga vardagen för alla inblandade. Det finns också en rad organisationer som verkar för att främja dessa kunskaper. Det gör stor skillnad om allt fler känner till hur man går till väga för att rädda liv! Oavsett om du befinner dig i Stockholm eller någon annan stad, finns åtskilliga tips på webbplatsen.

Damcyklar: bra eller onödigt?

Det kan vara en förvirrande process att köpa en racercykel, inte minst som kvinna då man dessutom måste sätta sig in i skillnaderna mellan de könsspecifika varianterna av cyklarna. Vad är det då som definierar en damcykel och behöver du en sådan? Här går vi igenom de stora skillnaderna mellan bra damcyklar och andra cyklar. Förhoppningen är att du ska få kött på benen nog att avgöra vilken typ av cykel du verkligen behöver.

Vad skiljer damcyklar från andra typer av cyklar?

Ramen på damcyklar är anpassade för kvinnors genomsnittligt kortare längd. Kvinnor har generellt sett kortare överkropp och längre ben än män, vilket gör att en damcykels ram ofta skiljer sig åt från de ramar som sitter på unisexcyklar. Dessa skillnader inkluderar bland annat ett kortare överrör. Överröret är ofta lite sluttande och har en annan vinkel, vilket gör det enklare för den genomsnittliga kvinnan att ställa sig över cykeln.

Eftersom kvinnor vanligtvis har bredare sittben är damsadlar ofta bredare, vilket ger en större kontaktyta för sittbenen och en bredare form för de bredare höfterna. En annan del av cykeln som skiljer sig åt mellan dammodeller och unisexmodeller är styret. Damcyklar har generellt sett ett smalare styre som inte är lika nedsänkt. Anledningen till detta är att det ska passa den smalare axelbredden och den kortare överkroppen. Även vevarmarnas längd och växlingen anpassas ofta efter kvinnokroppen.

Behöver jag en damcykel?

För att sammanfatta det hela är det inte säkert att du behöver en damcykel. Den främsta fördelen med damcyklar är att du utan att göra några justeringar får en cykel som sannolikt ger dig en mer behaglig upplevelse. Det förutsätter dock att du passar in i den något stereotypa bild av kvinnor som tillverkarna utgår ifrån när de tar fram sina damcyklar. Alla cyklar kan visserligen justeras och anpassas till den grad att de passar dig. Problemet med detta är att ju mer du förändrar cykeln, desto mer förändrar du även det sätt som den uppför sig på, hur den känns och dess prestanda. Om din kropp är typiskt kvinnlig kan det därför vara en bra idé att köpa en damcykel. Lite extra spännande läsning kan vara om damcyklar genom historien, välkända märken och modeller som gått igenom åren.

Olika typer av mountainbikes

Olika typer av mountainbikes

Det finns tre olika typer av mountainbikes. Här tittar vi närmare på dessa och förhoppningsvis kan du med hjälp av denna information avgöra vilken typ av mountainbike som passar dig bäst.

Heldämpade mountainbikes

Som namnet antyder är en heldämpad mountainbike en MTB som har dämpning både fram och bak på cykeln. Dämpningen hjälper framför allt till att absorbera stötar i spåret, vilket lindrar de stötar du som cyklist tar emot, vilket ökar komforten. Dämpningen ser också till så att hjulen håller sig på marken, vilket gör att du behöver mer dämpning när du cyklar i tuffare terräng.

Den främre dämpningen sitter i framgaffeln och är ganska enkel jämfört med den bakre dämpningen som finns i flera olika utföranden. Den främre dämpningen består av en fjäder som studsar upp efter att ha blivit nedtryckt när du stött på ett hinder i spåret. Fjädern kan antingen vara en så kallad luftfjäder eller en spiralfjäder. Spiralfjädrar används på billigare mountainbikes och även på cyklar som används för downhill. Dessa fjädrar tillverkas av antingen titan eller stål, vilket gör fjädern väldigt hållbar.

Det finns flera olika varianter av bakre dämpning. Alla dessa varianter har sina fördelar och nackdelar, och det beror ofta på varumärket vilket system som används.

Odämpade mountainbikes

Odämpade mountainbikes saknar helt dämpning, vilket begränsar användningsområdet för cykeln till enklare spår. I mindre avancerad terräng står nämligen däcken för den mesta komforten, vilket gör avsaknaden av dämpning mindre kännbar.

En fördel med odämpade mountainbikes är att de har en lägre vikt och färre delar som kan gå sönder. De är också billigare än heldämpade mountainbikes och hardtails. I takt med att cyklar med dämpning blir mer tillgänglig blir dock de odämpade cyklarna mindre vanliga på marknaden.

Hardtail

Hardtail kallas de mountainbikes som har dämpning fram men inte bak. En hardtail har färre delar som kan gå sönder än en heldämpad mountainbike, och har ofta en lägre vikt och en lägre prislapp än en sådan. Dessutom kräver en cykel som endast har dämpning fram mindre underhåll än en heldämpad mountainbike. Den styva bakdelen gör en hardtail lämpad för utmanande spår.

Katrineholm 100 år

Katrineholm 100 år

2017 fyller Katrineholm 100 år och firar jubliéet tillsammans med sina medborgare. Detta jubileum till ära bjuds det bland annat på stadsvandringar, konst, musik, gatufester och andra spännande aktiviteter. Under sommaren kommer bland annat en stadsvandring i det gamla Katrineholm att arrangeras, där du har möjlighet att kika på stadens gamla hus i centrum. Dessa äldre byggnader uppfördes mellan år 1862 och 1916 och står alltså fortfarande kvar. Under denna stadsvandring får du ta del om historien kring de gamla husen.

En annan festlighet under Katrineholms hundraårsjubileum är de två gatufester som kommer att äga rum under den senare delen av sommaren. I Nävertorp går gatufesten av stapeln den 25 augusti och på Norr den 1 september. De bägge gatufesterna går under namnet Lyckliga gatorna Katrineholm. Du som har sett programmet Lyckliga gatan på TV4 kommer känna igen konceptet. Yngre och mer rutinerade artister från staden sammanförs i en salig blandning, där syftet är att artisterna ska umgås och i samband med respektive gatufest planera ett uppträdande tillsammans.

Fira Katrineholm

Redan den 12 augusti blir det dock ännu mer musik i Katrineholm, då Århundradets musikfest äger rum. Redan nu har närmare 600 personer aviserat på musikfestens facebooksida att de kommer och tusentals personer väntas dyka upp. Såväl nationella som lokala artister kommer att göra framträdanden under evenemanget. Ellen Bergström och Andreas Weise är värdar och de artister som kommer spela är: Lennie Norman, Gabriel Forss, Emmi Christensson, Sören Sulo Karlsson, Linda Råsberg, Tears, Hallsinland Underground, Panetoz, Christer Sjögren, Rebecka Karlsson, Nanne Grönwall och Erik Hassle. Det blir med andra ord en stjärnspäckad kväll på Stora Djulö!

Under hela hundraårsfirandet uppmanas Katrineholmsborna att använda sig av hashtaggen #katrineholm 100 på Instagram. Genom att göra detta kan du fram till slutet av juni vinna sittplatsbiljetter till musikfesten på Stora Djulö. På Katrineholms FM sänder Daniel Hjalmarsson under året radio tillsammans med katrineholmsborna. Det bjuds bland annat på reportage, musik och tips på evenemang. Ulf Rehnholm, Kerstin Svensson och Britt-Marie Järnström har tagit fram Konstprojekt 3:2, som består av 18 olika porträtt bestående av fotografier, filmklipp och målningar.

Du kan följa alla nyheter och kommande evenemang i Katrineholm på katrineholmsguiden.se som alltid är uppdaterad på vad som sker i staden.

Så cyklar du mountainbike i mörker

Så cyklar du mountainbike i mörker

Under våren och sommaren är det inga problem att cykla mountainbike trots att klockan indikerar att det är kväll. På hösten är läget dock annorlunda, men du bör inte låta de mörka kvällarna hindra dig från att susa fram i MTB-spåret. Med mörkrets infall börjar nämligen ett helt nytt äventyr du kan uppleva på dina två hjul, nämligen kvällscykling.

För de flesta av oss som arbetar på dagarna är det på grund av mörkret svårt att cykla på vardagskvällarna under hösten. Om du inte nöjer dig med att sitta hemma på motionscykeln eller bara cykla på helgerna bör du därför prova på att cykla mountainbike i mörkret. Även om det kan låta lite skrämmande, behöver du egentligen bara lite bättre cykelbelysning än en cyklist som pendlar till jobbet för att cykla i MTB-spåret på kvällen. Som tur är finns det gott om bra cykelbelysning på marknaden idag.

Varde ljus

En bra uppsättning av cykellampor är inte lika tung och otymplig som du förmodligen föreställer dig att den är. Den moderna tekniken har nämligen möjliggjort för tillverkarna att ta fram pålitlig cykelbelysning med låg vikt som kan guida dig i mörkret. Ljusstyrkan, vikten och utformningen kommer skilja sig en hel del åt mellan olika varumärken och även bestämmas utifrån din budget. Viss belysning består av en enskild cykellampa med inbyggt batteri medan andra cykellampor drivs av batterier som du kan bära med dig i fickan eller på din cykel.

Många cyklister väljer att ha åtminstone två cykellampor. Den ena monteras på styret och ger ofta ett starkare ljus. En sådan cykellampa är ofta lite tyngre. Den andra lampan fäster du på din cykelhjälm och denna typ av cykellampa är ofta lite lättare och mindre. Den är perfekt för att lysa upp den del av stigen som du fäster ögonen på, till exempel i kurvor, medan cykelbelysningen på styret lyser åt det håll som styret är riktat. När skuggor kastas i spåret blir det mer spännande att cykla. Det är viktigt att du hela tiden håller ögonen öppna, eftersom djurlivet ofta är mer aktivt på kvällarna.

Behov av datahjälp i Malmö?

Ofta är lösningarna på vanliga datorproblem ganska enkla. Det kan till och med vara så enkelt att det räcker att avsluta ett program som inte fungerar på ett korrekt sätt och starta det på nytt. Det är viktigt att först testa dessa enkla lösningar innan man tar till mer extrema åtgärder såsom att installera om hela operativsystemet. När du behöver datahjälp i Malmö finns vi här för att hjälpa dig. Här nedan kommer du också få några enkla tips för självhjälp. Skulle du ha fortsatt problem kan de löna sig att låta proffs ta hand om problemen, vid dessa fall har Servitant bred kunskap när det gäller datahjälp.

Datorn startar inte när jag trycker på på-/av-knappen

Om din dator inte startar bör du börja med kontrollera att strömsladden sitter som den ska i baksidan på datorn (eller i sidan på den om du använder en laptop) samt i eluttaget. Om strömkabeln sitter i eluttaget bör du säkerställa att eluttaget fungerar. Testa gärna att koppla in en annan elektrisk apparat, till exempel en lampa i eluttaget.

Om datorn är kopplad till ett överspänningsskydd undersöker du om det är påslaget. Du kan behöva starta om överspänningsskyddet genom att stänga av det och sedan slå på det på nytt. Även här kan du testa att koppla in en annan elektrisk apparat såsom en lampa, för att säkerställa att överspänningsskyddet fungerar som det ska.

Använder du en bärbar dator kan det vara så att dess batteri är urladdat. Anslut strömkabeln till datorn och vägguttaget och försök sedan starta datorn. Om ingenting händer kan du behöva vänta några minuter och försöka på nytt, då batteriet kan behöva laddas lite först.

Ett program är väldigt segt

Testa först att avsluta programmet och sedan starta det igen. Fungerar inte det kan du se om det finns en uppdatering till programmet. En tredje metod för att få programmet att fungera igen är att avinstallera det och installera det på nytt. Det kan nämligen vara så att installationen är “trasig”. Om så är fallet bör en ominstallation av programmet göra susen.

Ett program har hängt sig

Ibland kan ett program fastna eller “hänga sig”. När detta inträffar kan du inte stänga programmets fönster eller klicka på några knappar i programmet. Ett sätt att få bukt med detta problem, om du använder Windows, är att hålla inne tre knappar: Ctrl, Alt och Delete. Använder du Mac håller du istället in Command, Option och Esc. Avsluta sedan det program som inte svarar. Om denna metod inte fungerar kan du starta om datorn för att avsluta programmet.

Vem när och varför

Ingen känner till exakt vad det är som orsakar spelberoende. Även om man har kunnat påvisa samband mellan spelberoende och inställningen till spel inom familjen, åldern då man börjar spela samt känslan av att få uppleva en större vinst i början av “karriären”, har man ännu inte kunnat bevisa orsaken till att ett spelberoende uppstår. Green gaming är en satsning till för att visa när det börjar gå fel. Bakom detta står Mr. Green som är en av de större aktörerna inom casino och onlinegambling.

En faktor som försvårar sökandet efter orsakerna till spelberoende är att spelberoendet sällan är ett isolerat problem. Spelmissbrukare har ofta även andra beroenden såsom droger eller alkohol. Genetiska studier har visat att det finns ärftliga riskfaktorer som kan ge stöd åt teorin att viss personer är särskilt benägna att utveckla ett impulsivt beteende eller olika former av beroenden. Det är troligt att man utvecklar ett spelberoende till följd av olika psykologiska, biologiska och sociala faktorer.

Vem påverkar spelberoendet?

Vem som helst kan drabbas av ett spelberoende. Det kan ske oavsett ålder, kön och etnicitet. Studier har visat att personer som har spelberoende i släkten och börjar spela vid en tidig ålder löper högre risk att själva utveckla ett spelberoende. Ibland kallar man spelmissbruk för ett dolt beroende, vilket betyder att de fysiska effekterna som spelberoendet för med sig, till skillnad från effekterna av alkohol- eller drogmissbruk, är väldigt svåra att upptäcka. Du är förmodligen inte medveten om att någon har ett spelberoende förrän de berättar det för dig. Green gaming innebär att du blir underrättad om hur du spelar och vad du förlorar. Det är enklare att avbryta spelet när man får argument direkt. Här finns åtskilligt om Green gaming för den som undrar.

Den inverkan som en persons spelmissbruk har kan vara väldigt påfrestande för familj och vänner. Det finns flera olika organisationer som erbjuder stöd åt personer som har en närstående med ett spelberoende. Du kan till exempel få hjälp av Spelberoendes Riksförbund, Stödlinjen eller Slutaspela.nu om du behöver stöd och rådgivning på ämnet.

Om du är orolig för att en anhörig ska drabbas av ett spelmissbruk kan du bland annat installera en programvara som förhindrar personen från att besöka visa webbplatser. Du kan också försöka prata med personen och uppmana denne att sätta gränser för sitt spelande. På onlinecasinot Mr Green kan spelaren själv begränsa sitt spelare med hjälp av några enkla men effektiva verktyg. Genom att använda sig av dessa mekanismer kan spelaren förhindra att spelandet går överstyr.