Jämför mobilabonnemang i Norrland via jämförelsetjänst

Det finns jämförelsetjänster online för nästa alla produkter och tjänster i samhället. Detta inte minst inom mobilabonnemang och bredband. En av dessa sidor är mobilaabonnemangnorrland.se som jämför mobilabonnemang i Norrland. Nedan beskrivs hur tjänsten fungerar – som ett exempel på en regionalt nischad jämförelsesida.

Jämförelse utifrån region

Många jämförelsesidor, som ställer olika operatörer och abonnemang mot varandra, har enbart fokus på surfmängd, pris och eventuella unika fördelar. Men det spelar ingen roll hur billigt ett abonnemang är – om det saknas täckning.

Det är utifrån detta som en del jämförelsesidor valt att fokusera sin jämförelse enbart på delar av Sverige och sedan presentera operatörer och abonnemang som passar utifrån dess täckning. Norrland är den del av Sverige med sämst täckning och vissa operatörer kan helt uteslutas från jämförelsen just utifrån att täckningen är för dålig.

Jämför mobilabonnemang i Norrland – Så fungerar tjänsten

Mobilabonnemangnorrland.se jämför mobilabonnemang i Norrland utifrån ett par olika faktorer. På hemsidan möts besökaren av:

  • Presentation av mobiloperatörer
    I ett första steg möts besökaren av en kort sammanfattning av de operatörer som har bra täckning och en sammanfattning av vad de kan erbjuda. Exempelvis nämns om abonnemanget är för privatpersoner och/eller företag, vilket nät som används samt surfmängd. Utöver det pris samt ev. rabatt.
  • Mer info om – täckningskartan
    De som vill gå in och studera täckningskartan noggrannare kan göra detta via en länk vid den aktuella operatören. Många gånger använder de mindre operatörerna nät hos de större operatörerna. Detta genom att hyra in sig på deras nät. Detta är orsaken till att flera av de minsta anger att de har ”Sveriges bästa täckning”. Detta uppnås alltså genom att de hyr in sig på andra nät.
  • Mer om – Erbjudandet
    Jämför mobilabonnemang i Norrland via portalen – men teckna avtal hos respektive operatör. Vid varje informationsruta finns även länkar till operatören och deras erbjudanden.

Går det att lita på täckningskartan?

Den täckningskarta som operatörerna presenterar visar var de ”borde” ha täckning. Detta utifrån de tekniska förutsättningar de har. De anger däremot inte att alla till 100% säkerhet kommer att ha täckning oavsett var personen befinner sig inom det markerade området. Det är en stor skillnad.

Den som jämför mobilabonnemang i Norrland, och hittar ett passande abonnemang, bör alltså inte binda upp sig på 12 månader direkt. Det är bättre att köpa kontantkort, eller teckna abonnemang utan bindningstid, för att under denna tid prova täckningen. Är det god täckning kan abonnemang med bindningstid tecknas.